Športsko ribolovno Društvo  “Krka” Knin

Ljeto nam je prošlo u radu i edukacijama

Kako se projekt bliži kraju htjeli bi smo s Vama podijeliti neke od trenutaka koje smo vrijedno obavljali za ovo vrijeme. Ljeto nam je prošlo u radu i edukacijama, a prve edukacije su bile one za članove društva. U periodu od 13.5. 2020 do 26.05.2020. 10 članova ŠRD “Krka“ Knin je prošlo edukaciju turističke valorizacije koju je osmislio i provelo Pučko otvoreno učilište Libar iz Šibenika. Na samoj edukaciji članovi su usvojili temeljno znanje iz područja turizma, te na koji način to znanje mogu prenijeti u praksu kako bi ribolovni turizam na našem području bio prepoznat.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Športskog ribolovnog društva “Krka“ Knin