Športsko ribolovno Društvo  “Krka” Knin

O nama

Športsko ribolovno Društvo "Krka" Knin

Športski ribolov u Kninu ima jako dugu i bogatu tradiciju, športsko ribolovno društvo Krka Knin osnovano je 1953. godine, a danas broji između 150 i 200 članova. I  to svih kategorija seniori,kadeti te invalidi domovinskog rata.

Aktivnost udruge je usmjerena prvenstveno brige za naše vodotoke, okoliš i očuvanje ribljeg fonda kao i stvaranje osnovnih preduvjeta za turističku ponudu športskog ribolova na našem području.
Područje djelovanja ŠRD „KRKA“ nadilazi uske okvire bavljenja isključivo športskim ribolovom
I ukupan rad naše udruge je u interesu šire društvene zajednice.Ribolovno područje športsko ribolovnog društva “Krka” Knin prema Naredbi o ribolovnim područjima na otvorenim slatkim vodama u Republici Hrvatskoj pripadaju u središnji dio Jadranskog slivnog područja koje obuhvaća:

Športski ribolov u Kninu ima jako dugu i bogatu tradiciju, športsko ribolovno društvo Krka Knin osnovano je 1953. godine, a danas broji između 150 i 200 članova. I to svih kategorija seniori,kadeti te invalidi domovinskog rata.

Aktivnost udruge je usmjerena prvenstveno brige za naše vodotoke, okoliš i očuvanje ribljeg fonda kao i stvaranje osnovnih preduvjeta za turističku ponudu športskog ribolova na našem području.
Područje djelovanja ŠRD „KRKA“ nadilazi uske okvire bavljenja isključivo športskim ribolovom
I ukupan rad naše udruge je u interesu šire društvene zajednice.
Ribolovno područje športsko ribolovnog društva “Krka” Knin prema Naredbi o ribolovnim područjima na otvorenim slatkim vodama u Republici Hrvatskoj pripadaju u središnji dio Jadranskog slivnog područja koje obuhvaća:

Športski ribolov u Kninu ima jako dugu i bogatu tradiciju, športsko ribolovno društvo Krka Knin osnovano je 1953. godine, a danas broji između 150 i 200 članova. I to svih kategorija seniori,kadeti te invalidi domovinskog rata.

Aktivnost udruge je usmjerena prvenstveno brige za naše vodotoke, okoliš i očuvanje ribljeg fonda kao i stvaranje osnovnih preduvjeta za turističku ponudu športskog ribolova na našem području.
Područje djelovanja ŠRD „KRKA“ nadilazi uske okvire bavljenja isključivo športskim ribolovom
I ukupan rad naše udruge je u interesu šire društvene zajednice.
Ribolovno područje športsko ribolovnog društva “Krka” Knin prema Naredbi o ribolovnim područjima na otvorenim slatkim vodama u Republici Hrvatskoj pripadaju u središnji dio Jadranskog slivnog područja koje obuhvaća:

RIJEKE:– Krku od izvora do nacionalnog parka -Potočna Pastrva, Endemska Mekousna Pastrva i Ilirski Klen
– Butižnicu sa akumulacijom Golubić -Potočna Pastrva
– Kosovčica -Potočna Pastrva
– Orašnica -Potočna Pastrva

JEZERA:

– Šarena jezera-Šaran,Amur,Linjak,Štuka,Pastrva,Drlja, Gambuzija i Ilirski Klen
– Akumulacijsko jezero Golubić– Potočna Pastrva i Kalifornijska Pastrva
– Burumska jezera –Šaran, Amur, Štuka, Linjak, Drlja i Ilirski Klen

Dalmatinska ihtiološka provincija sa 28 endema poznata kao jedno od najinteresantnijih ihtioloških područja Europe. Rijeka Krka , druga po veličini od četiri veće jadranske rijeke sadrži izvanredno zanimljivu faunu riba . Biologija i ekologija pojedinih endemskih i rijetkih riba iz rijeke Krke tek se postepeno otkriva. Poznato je da je ova rijeka vrlo stara, a ribe koje danas tu žive živjele su ovdje i prije posljednjeg glacijalnog razdoblja i na razne načine preživjele sve geomorfološke promijene a one koje su ostale drže svoj kontinuitet od tercijara do naših dana. Specijalizirana staništa endemskih vrsta u Hrvatskoj u zadnje vrijeme su pod strogim režimom čuvanja jer se izrazito brzo mijenjaju pod utjecajem antropogenih djelatnosti čovijeka i postavlja se e pitanje koliko bi prirodne zajednice vrsta ostale da nisu pod posebnom zaštitom. .
Poznato je da u hidrosistemu Krke živi oko 20 vrsta riba.