Športsko ribolovno Društvo  “Krka” Knin

O projektu

Naziv projekta:

Zapošljavanje kroz ribolov

Korisnik projekta:

Športsko ribolovno Društvo “Krka” Knin

Kratki opis projekta:

U cilju poboljšanja socio-ekonomske slike grada Knina, društvo će u
okviru projekta provesti edukaciju za 20 nezaposlenih osoba i 10 članova društva u što će se uključiti 3 osobe s invaliditetom i 4 mlade osobe (do 25 godina). Nezaposlene osobe će se educirati za turističkog vodiča i pratioca, u osnovama poduzetništva te će se organizirati individualno savjetovanje u svrhu bržeg i boljeg pronalaska poslodavaca dok će se članovi društva educirati u svrhu boljeg upravljanja društvom i prirodnim dobrima koja im stoje na raspolaganju.
Osim same edukacije, organizirat će se i studijsko putovanje u Španjolsku kako bi se polaznici edukacija na praktičnom primjeru upoznali sa ribolovnim turizmom u svjetskim razmjerima.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Po završetku projekta očekuje se da će nezaposlene osobe biti
konkurentnije na tržištu rada, doći do lakšeg zaposlenja ali i same pokrenuti posao, te da će članovi društva steći znanja u vođenju društva kako bi se društvo dalje razvijalo.

Samom edukacijom i članova društva i nezaposlenih osoba, stvara se temelj za razvoj športsko –ribolovnog turizma u gradu Kninu.

Vrijednost projekta:

1.137.750,00 kn

(Projekt je sufinanciran 100% sredstvima Europskog
socijalnog fonda)

Razdoblje provedbe projekta:

13.09.2019 – 13.09.2020. god

Kontakt osobe za više informacija:

Danijel Milinčić (Predsjednik društva)

Antea Bošnjak (Voditeljica projekta)

zaposljavanjekrozribolov@gmail.com